Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh - Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
02838632553