Điều trị bệnh Lupus ban đỏ bằng Tế bào gốc cho bệnh nhân P - Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
Câu Chuyện Bệnh Nhân

Điều trị bệnh Lupus ban đỏ bằng Tế bào gốc cho bệnh nhân P

02838632553