Khoa mạch máu cứu cấp người bệnh có khối huyết lớn trong máu - Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
Câu Chuyện Bệnh Nhân

Khoa mạch máu cứu cấp người bệnh có khối huyết lớn trong máu

02838632553