Mổ cấp cứu kịp thời thai nhi có dây rốn thắt nút và dây rốn quấn cổ - Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
Câu Chuyện Bệnh Nhân

Mổ cấp cứu kịp thời thai nhi có dây rốn thắt nút và dây rốn quấn cổ

02838632553