Nhân một trường hợp điều trị phòng ngừa tai biến mạch máu não do tắc động mạch cảnh trong được phát hiện bằng siêu âm mạch máu. - Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
Câu Chuyện Bệnh Nhân

Nhân một trường hợp điều trị phòng ngừa tai biến mạch máu não do tắc động mạch cảnh trong được phát hiện bằng siêu âm mạch máu.

02838632553