Nhân một trường hợp u xơ tử cung to trên bệnh nhân độc thân - Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
Câu Chuyện Bệnh Nhân

Nhân một trường hợp u xơ tử cung to trên bệnh nhân độc thân

02838632553