Phát hiện được tăm trong bụng bằng siêu âm - Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
Câu Chuyện Bệnh Nhân

Phát hiện được tăm trong bụng bằng siêu âm

02838632553