Tắc ruột do sỏi mật, một trường hợp rất hiếm gặp - Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
Câu Chuyện Bệnh Nhân

Tắc ruột do sỏi mật, một trường hợp rất hiếm gặp

02838632553