Giá Viện Phí Trang 2 - Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
02838632553