Bệnh nhân gửi Thơ tri ân Bệnh viện - kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam - Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
Góc tri ân

Bệnh nhân gửi Thơ tri ân Bệnh viện – kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam

02838632553