Bộ Khoa Học công nghệ đến thăm Bvdk Vạn Hạnh
Hoạt Động

CHÀO MỪNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI BVĐK VẠN HẠNH

02838632553