Khoa tạo hình thẩm mỹ - Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
02838632553