Khoa gây mê hồi sức - Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
02838632553