Khoa tư vấn tiêm ngừa - Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
02838632553