Tầm Soát Bệnh Phổi Tắc Nghẽn Mãn Tính - Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
02838632553