Tần Soát Bệnh Lao Phổi - Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
02838632553