Ban giám đốc đi thăm và chúc tết bệnh nhân vào dịp cuối năm 2010 - Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
Thông Báo

Ban giám đốc đi thăm và chúc tết bệnh nhân vào dịp cuối năm 2010

02838632553