Ban giám đốc đi thăm và chúc tết bệnh nhân vào dịp Tết Bính Thân sắp đến - Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
Thông Báo

Ban giám đốc đi thăm và chúc tết bệnh nhân vào dịp Tết Bính Thân sắp đến

02838632553