Bí thư Thăng: Cứ nói thẳng, có lãnh đạo ở đây không sợ trù dập - Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
Thông Báo

Bí thư Thăng: Cứ nói thẳng, có lãnh đạo ở đây không sợ trù dập

02838632553