BVĐK Vạn Hạnh đã áp dụng mô hình "tách đôi" - Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
Thông Báo

BVĐK Vạn Hạnh đã áp dụng mô hình “tách đôi”

02838632553