Chào mừng đoàn giám sát Ban Thường vụ Thành Ủy TP.HCM đến thăm và làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh - Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
Thông Báo

Chào mừng đoàn giám sát Ban Thường vụ Thành Ủy TP.HCM đến thăm và làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh

02838632553