Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần 5 – năm 2017: Trần Đặng Xuân Tùng - Chăm sóc bệnh nhân là trách nhiệm cũng là niềm vui - Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
Thông Báo

Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần 5 – năm 2017: Trần Đặng Xuân Tùng – Chăm sóc bệnh nhân là trách nhiệm cũng là niềm vui

02838632553