Ban giám đốc đi thăm và chúc tết bệnh nhân vào dịp Tết Ất Mùi sắp đến - Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
Thông tin nội bộ

Ban giám đốc đi thăm và chúc tết bệnh nhân vào dịp Tết Ất Mùi sắp đến

02838632553