Bệnh Viện vinh dự nhận danh hiệu bệnh viện xuất sắc toàn diện và đơn vị xuất sắc năm 2008 - Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
Thông tin nội bộ

Bệnh Viện vinh dự nhận danh hiệu bệnh viện xuất sắc toàn diện và đơn vị xuất sắc năm 2008

02838632553