Chuyến tham quan của Ban Giám Đốc bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh đến các bệnh viện Malaysia từ ngày 15/12 đến 20 - Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
Thông tin nội bộ

Chuyến tham quan của Ban Giám Đốc bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh đến các bệnh viện Malaysia từ ngày 15/12 đến 20

02838632553