Mổ lấy ra xương ếch đâm thủng đại tràng - trường hợp hiếm gặp - Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
Tin cận lâm sàng

Mổ lấy ra xương ếch đâm thủng đại tràng – trường hợp hiếm gặp

02838632553