Đỗ Hùng Dũng được miễn toàn bộ phí điều trị tại BVĐK Vạn Hạnh - Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
Câu Chuyện Bệnh Nhân

Đỗ Hùng Dũng được miễn toàn bộ phí điều trị tại BVĐK Vạn Hạnh

02838632553