BVĐK Vạn Hạnh đón nhận cờ Đơn vị Xuất Sắc năm 2013 của UBND Thành phố - Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
Hoạt Động

BVĐK Vạn Hạnh đón nhận cờ Đơn vị Xuất Sắc năm 2013 của UBND Thành phố

02838632553